Sığınak yapımı,Sığınak kaç metrekare olmalı?

Sıgınak nasıl olmalı ?, özel sığınak yapan şirketler, Sığınak yapımı, Sığınak çeşitleri, sığınaklar, Yer altı sıgınaklar?, Sığınak maliyetleri, Hazır sığınak fiyatları, Bulaşı hastalık için sığınaklar, Sığınak yapan firmalar ?, Hazır sığınak yapan şirketler, Bursa sığınak, Bursa sığınak yapan şirketler, Sığınak projeleri ?, Hazır sığınak satan şirketler, Özel yer altı sığınaklar, Betonarme sığınak metresi kaç para, Çelik sığınaklar ?, Sığınak modelleri ?, Deprem sığınakları ?, Sığınak yapan şirketler ?, Kocaeli sığınak yapan şirketler,

Sığınak kaç metrekare olmalı?

Sığınaklar, tabii afetlerden insanlarla, insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün devamı için zaruri canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla inşa edilen korunma yerleri olarak tanımlanıyor. Peki, minimum sığınak alanı ne kadardır?

Sığınak metrekaresine ilişkin esaslar, Sığınak Yönetmeliği kapsamında açıklanıyor. Yönetmeliğe göre, kişi başına en az net bir metrekarelik sığınak yeri ayrılıyor. 

Sığınaklarda yapılacak wc, duş ve mutfak nişi bu alana dâhil edilmiyor.

Kişi adedi her bir bağımsız bölüm için bir odalı konutlarda iki, iki odalı konutlarda üç, üç ve daha fazla odalı konutlarda dört olarak dikkate alınır.  

Yurt, koğuş, misafirhane, yatakhane, bakımevi, otel, pansiyon ve yataklı sağlık tesisleri gibi kalıcı veya geçici konaklama amaçlı tesislerde ise onaylı mimari projesinde belirlenen yatak sayısının yüzde yirmi arttırılması sonucu bulunur.

Bir cevap yazın