SIĞINAK İHTİYACI VE TEHDİTLER

Türkiye’de yeraltı sığınaklar, İzmir sığınak yapımı, sığınak ihtiyacı, Ankara sığınak, Sığınak yapımı Bursa, Bursa sığınak, Beton sığınaklar ?, İstanbul sığınak yapımı, Betonarme sığınaklar, Sığınak yapan şirketler Ankara, Sığınak yapımı, Yeraltı sığınaklar Betonarme, Özel yeraltı sığınaklar, Türkiyede sığınak yapan şirketler, Beton sığınak,

• Potansiyel tehlike dünya çapında bir krizden ziyade hemen her yerde ortaya

çıkabilecek bölgesel anlaşmazlıklardan kaynaklanacak tehditlerdir.

• Böyle bir savaşta gün geçtikçe etkinliği artan konvansiyonel silahların yanı sıra kimyasal ve biyolojik silahların da kullanılacak olmasıdır.

• Bu silahların terörist gruplar tarafından kullanılabileceği veya kaza sonucunda patlayabileceği düşünülmeli, bu durumda uzun süreli kimyasal ajan yayılması ve nükleer serpinti olması ve bunlardan korunmanın en efektif yolunun iyi tasarlanmış sığınaklar olacağıdır.

• Mermi, top, roket, mayın ve füze gibi konvansiyonel silahlar sağlamlaştırılmış bina ve sığınaklara karşı içeri girme, aşırı basınç yaratma ve tahrip etme etkilerine sahiptir.

• Nükleer silahların etkileri uzun süreli pozitif ve negatif basınç, zemin şok yükleri, termal radyasyon, nükleer radyasyon ve elektromanyetik dalgalar olarak yer alır.

• Patlamanın etkisi ile basınç normal atmosferik basınçtan en yüksek değere ulaşır ve saniyeden çok daha kısa sürede normal seviyeye iner. Bundan sonra basınç normal basıncın altına iner. Bu durum yapı üzerinde şok etkisi yaratır.

• Termal radyasyon; patlama ile ortaya çıkar ve çok kısa sürer. Ama bu durum yangınlar çıkarabilir ve bunun sonucunda havadaki oksijen de azalır.

Nükleer radyasyon üçe ayrılır.

• İlk nükleer radyasyon patlamanın ardından bir iki dakika boyunca yayılır.

• Kalıcı radyasyon ise daha sonra yayılır. Radyoaktif maddenin gökyüzüne yükseldikten sonra yere inmesi yani yerel serpinti ve daha sonra inmesi yani gecikmiş küresel serpinti olarak ortaya çıkar.

• Elektromanyetik dalgalar nükleer patlamalarda ortaya çıkan keskin titreşimli radyo dalgalarından oluşan elektromanyetik radyasyondur.

• Elektromanyetik radyasyon canlı organizmalara zarar vermez. Yoğun elektrik ve manyetik alanlar elektrikli cihazlara zarar verir.

Kimyasal ve biyolojik silahlar;

• Değişik şekillerde hedefe gönderilen tahriş edici, zehirleyici ve patojenik ajanlardan

oluşan geniş bir gruptur.

• Terörist gruplar veya bazı ülkeler tarafından kullanılması mümkün potansiyel savaş ajanları arasında hardal gazı, sinir gazı, sarin, soman veya VX gibi kimyasal ajanlar ve botulism, toksin, antrax ( şarbon )ve varıola gibi bakteriler yer alır.

• Pratik olarak mevcut ve laboratuarda geliştirilen hastalıklar savaş ajanı olarak kullanılabilir.

Bir cevap yazın